TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI ĐẾN SINH VIÊN KGTEC

Ma túy hiện nay đang là một vấn đề quan trọng trên toàn thế giới và là hiểm họa của nhân loại. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe con người, mà còn...