HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và hướng tới hội giảng hội giảng cấp Bộ năm 2017. Hội giảng năm học 2016-2017 được diễn ra ở 2 cấp đó...