GIỚI THIỆU

I. Giới thiệu

Khoa Công nghệ thông tin tiền thân là Ban Điện toán máy tính, được thành lập vào năm 2004, có chức năng đào tạo các hệ:

 • Trung cấp chuyên nghiệp: ngành Tin học ứng dụng và Quản trị mạng máy tính
 • Cao đẳng: ngành Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin, Lập trình máy tính

Ngoài ra, khoa còn đảm nhận việc giảng dạy các môn Tin học cho tất cả các ngành nghề, tham gia đào tạo các lớp ngắn hạn, chuyên đề cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, còn liên kết với trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức dạy và thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản – Nâng cao.

Hiện khoa có 7 phòng thực hành trong đó có 01 phòng chuyên về phần cứng máy tính và 01 phòng chuyên về mạng máy tính. Tổng số máy tính của khoa hiện nay gồm 150 máy, tất cả các phòng học đều được gắn máy điều hòa, kết nối Internet đường truyền cáp quang tốc độ cao và được cài đặt các phần mềm mới gắn với thực tế.

Hiện nay đội ngũ giáo viên của khoa gồm: 20 người

 • Thầy Nguyễn Vũ Lâm – Trưởng khoa
 • Thầy Phạm Văn Khanh – Phó Trưởng khoa

II. Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Chức năng:
 • Đảm nhận đào tạo các ngành: Tin học ứng dụng, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ thông tin, Lập trình máy tính ở các bậc TCCN, Cao Đẳng và các lớp ngắn hạn.
 • Đảm nhận công tác nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề áp dụng thực tiễn hoạt động giảng dạy.
 1. Nhiệm vụ:
 • Xây dựng chương trình đào tạo, thực hiện kế hoạch đào tạo ngành, nghề và kế hoạch giảng dạy các môn học được giao.
 • Tổ chức việc biên soạn các giáo trình, tài liệu giảng dạy của khoa.
 • Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, báo cáo chuyên đề áp dụng thực tiễn hoạt động giảng dạy.
 • Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho mỗi năm, bảo trì các thiết bị dạy học, phòng thực hành thuộc khoa quản lý.
 • Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, sư phạm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV thuộc khoa.
 • Giới thiệu giải quyết việc làm, thường xuyên liên hệ với các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.