Chuyên ngành

IMG_6479

Là một CLB học thuật trực thuộc Đoàn Khoa CNTT, nơi giao lưu sinh hoạt của sinh viên CNTT khoa CNTT (CĐ KTKT KG) nói riêng, tất cả học sinh – sinh viên yêu thích Tin học nói chung.

CLB có những nhóm/CLB nhỏ về các chủ đề khác nhau có liên quan đến CNTT như:
– CLB Ngoại ngữ Tin học
– Nhóm Lập trình Game
– Nhóm Lập trình Web, Mạng và Bảo mật
– Nhóm Lập trình Thiết bị Di động và PC
– Nhóm Thiết kế mỹ thuật và Đồ họa đa phương tiện, Xử lý ảnh và Biên tập Video
– Nhóm Mẹo vặt và Kỹ năng IT

BẢN TIN CHUYÊN NGÀNH

BẢN TIN CHUYÊN NGÀNH