Chứng chỉ tin học

Arrow
Arrow
Slider
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT - CHUẨN KỸ NĂNG CNTT

Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch xác định rõ Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT sẽ là chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mới trong hệ thống giáo dục quốc dân, thay thế cho Chứng chỉ A/B/C trước đây cần được cải tiến để phù hợp với sự phát triển của xã hội.

LớpThời gian họcNgày khai giảngĐịa điểmChứng chỉ
UDCB12-4-6 (18:00 – 20:00)01/10/2018PM8 (khoa CNTT)Ứng dụng CNTT Cơ bản
UDCB23-5-7 (18:00 – 20:00)01/10/2018PM8 (khoa CNTT)Ứng dụng CNTT Cơ bản
UDNC12-4-6 (18:00 – 20:00)01/10/2018PM10 (khoa CNTT)Ứng dụng CNTT Nâng cao
UDNC23-5-7 (18:00 – 20:00)01/10/2018PM10 (khoa CNTT)Ứng dụng CNTT Nâng cao

LớpMôn thiGiờ thi (dự kiến)Phòng thiNgày thi (dự kiến)
UDCB1Ứng dụng CNTT Cơ bản07:00PM8 (khoa CNTT)25/12/2017
UDNC1Ứng dụng CNTT Nâng cao07:00PM10 (khoa CNTT)25/12/2017

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
 • Học viên đang bắt đầu những trải nghiệm về Tin học
 • Học viên muốn hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản trong Tin học
 • Học viên mong muốn cập nhật những kiến thức Tin học mới đang được sử dụng rộng rãi
 • Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows
 • Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word
 • Tạo lập và trình bày dễ dàng các bảng tính trong Excel
 • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán trên Excel
 • Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
 • Thao tác nhanh chóng trên Internet
 • Thời gian học: 4 tuần
 • Tổng số tiết: 60 tiết, học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 600.000 VND/khoá
 • Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU1)
 • Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU2)
 • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3)
 • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4)
 • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5)
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6).
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông
ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO
 • Học viên mong muốn nâng cao kiến thức tin học văn phòng để phục vụ cho công việc và học tập
 • Sinh viên cần hoàn thiện kỹ năng tin học nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
 • Điều kiện học: Học viên phải có Chứng chỉ A/B/C hoặc Chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ bản
 • Xử lý thuần thục các thao tác làm việc và tiện ích trên môi trường Windows
 • Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word
 • Tạo lập và trình bày dễ dàng các bảng tính trong Excel
 • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng trong thực tế các hàm và công thức tính toán trên Excel
 • Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
 • Thao tác nhanh chóng trên Internet
 • Thời gian học: 8 tuần
 • Tổng số tiết: 90 tiết, học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 900.000 VND/khoá
 •  Được cấp cho thí sinh đã có chứng chỉ Ứng Dụng CNTT Cơ bản, đồng thời thi đạt 03 mô đun trong số các mô đun gợi ý của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.
 • 3 mô đun quan trọng và phổ biến nhất là những kỹ thuật nâng cao trong Tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel và Powerpoint). Nắm vững những mô đun này không chỉ giúp bạn thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng hơn, mà còn ứng dụng hiệu quả các kỹ năng này trong học tập, công việc và cuộc sống với những văn bản, bảng tính, bài trình chiếu ấn tượng, bắt mắt
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Nâng cao” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo theo Thông tư Liên tịch số17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông