Category: Cựu sinh viên

CỰU SINH VIÊN – TRẦN MINH TRỰC

– Họ Tên: Trần Minh Trực – Lớp: Tin học ứng dụng Cao đẳng khóa 4 – Nơi công tác: Ban thông tin và Truyền thông giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên...