Category: Bản tin khoa CNTT

Đoàn khoa CNTT là một tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Cao đẳng KTKT KG. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa CNTT và Đoàn Trường.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn khoa là quản lý các chi đoàn, đội/nhóm trực thuộc thuộc Khoa CNTT trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhiệm vụ của Đoàn viên/thanh niên trong môi trường Cao đẳng là học tập và rèn luyện.

Với phương châm xây dựng, đẩy mạnh phong trào thanh niên trong khoa trong lĩnh vực học tập và rèn luyện kỹ năng, nhằm góp phần đạt mục tiêu “Tuổi trẻ Khoa CNTT không ngừng Học tập – rèn luyện – quyết tâm – phấn đấu xây dựng tương lai”

HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và hướng tới hội giảng hội giảng cấp Bộ năm 2017. Hội giảng năm học 2016-2017 được diễn ra ở 2 cấp đó...