Monthly Archive: Tháng Bảy 2017

HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và hướng tới hội giảng hội giảng cấp Bộ năm 2017. Hội giảng năm học 2016-2017 được diễn ra ở 2 cấp đó...

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔNG QUAN Ứng dụng phần mềm là ngành học dành cho những ai yêu thích trực tiếp tham gia vào công việc làm phần mềm, sáng tạo nên những sản phẩm mang tính ứng...